Ota yhteyttä

Lehdistö

Lähetä kaikki lehdistö- ja mediatiedustelut jollakin alla luetelluista yhteyshenkilöistä alueesi perusteella.

Pohjois-Amerikka

press@kayak.com

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

emea_pr@kayak.com

Aasia/Tyynenmeren alue

apacpr@kayak.com

Keski-ja Etelä-Amerikka

latam@kayak.com